Kvalita


Mezi hlavní priority naší firmy patří dosahování nejvyšší úrovně kvality a bezpečnosti našich výrobků, vedoucí ke splnění požadavků, potřeb a očekávání našich zákazníků.

Systém kvality je založen na definovaných požadavcích normy ISO 9001 s neustálým zlepšováním procesů a předcházením opakování problémů.

Požadavkem našich zákazníků je 0 chyb a velký důraz je kladen i na rychlost reakce při zjištění problému a na rychlost nápravy.

Při své činnosti se snažíme minimalizovat vliv na životní prostředí a dodržujeme zákonné požadavky a další předpisy.

Díky neustálému zlepšováním a zefektivňováním všech procesů, jsou i přes silný konkurenční tlak ceny našich výrobků a služeb konkurenceschopné a ve vysoké kvalitě.  

Firma AB Max je certifikována dle normy pro řízení kvality ISO 9001 a má propracovaný systém kontrolních mechanismů.

Velký důraz klademe na výběr svých dodavatelů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme a které dále rozvíjíme.

Vedení společnosti si je vědomo důležitosti znalostí a dovedností zaměstnanců a proto jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na jejich vzdělávání a zdokonalování.

Celková stabilita firmy, její budoucnost a ziskovost je založena na neustále zlepšující se dynamice jednotlivých pracovišť a na snižování interních i externích reklamací.

Naše účast v nových projektech ukazuje na vysokou úroveň kvality výrobků a naší konkurenceschopnosti.

 

Dokumenty ke stažení:

© 2015 tvorime-weby.cz